การสร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสังคม (Strategy for Change Workshop)

วัน เวลา สถานที่

จัดขึ้นในวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560

ทีมผู้นำภาคประชาสังคม จาก 4 พื้นที่ในประเทศ ทีมงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต และผู้นำกระบวนการเรียนรู้จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มารวมตัวกัน

เพื่อทบทวนการทำงาน ชี้เป้าต้นทุนและปัญหา ก่อนจะนำเอาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาออกแบบ “การสร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสังคม (Strategy for Change)” ไปด้วยกัน ในเวที “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1”

โดยมี “คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ (นุ้ย)” ผู้นำจาก School of Changemakers มาเป็นกระบวนกรคนสำคัญในการออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตัวเอง ทั้งนี้ยังมีผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม (SE) มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดการทำงาน และเสริมเครื่องมืออันเป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

 ,