เวทีสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม : An Inspiring Meeting

วัน เวลา สถานที่

วันพุธที่ 1 – วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบริหารและจิตวิทยา (MPI)

 

 , , , ,