ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา

หนังสือ ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา
ผู้เขียน ธนา นิลชัยโกวิทย์ / อดิศร จันทรสุข ภาพถ่าย ธนา นิลชัยโกวิทย์ / พจน์ กริชไกรวรรณ
ออกแบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด พิมพ์ที่ วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด พิมพ์ครั้งที่สอง : เมษายน 2559 จำนวน 2,000 เล่ม
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 250 บาท จำนวน 256 หน้า ราคาพิเศษ 225 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222 email : thurian.ch@gmail.com

View Fullscreen
Download PDF  , ,