ติดต่อเรา

โครงการผู้นำแห่งอนาคต : Leadership for the Future

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  • โทรศัพท์ 0-2441-5222
  • โทรสาร 0-2441-5223
  • อีเมล collectivelff@gmail.com
  • Facebook www.facebook.com/leadershipforthefuture2014