กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน พันธกิจสร้างสรรค์ผู้นำประชาธิปไตย จากรากฐานของสังคมไทย

กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน พันธกิจสร้างสรรค์ผู้นำประชาธิปไตย จากรากฐานของสังคมไทย โดย คณะกรรมการนิเวศเอเชีย

บรรณาธิการ: ประชา หุตานุวัตร

กองบรรณาธิการ: ช่อฟ้า เจตนาวีระบุตร พรพิมล สันทัดอนุวัติ พัชรี ชนมนัส

View Fullscreen
Download PDF