เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL1) ฉบับเต็ม

ในต่างประเทศเริ่มมีการถอดบทเรียนออกมามากมายว่า ความเป็นผู้นําที่เป็น Distributed Leadership, Collective Leadership, Authentic Leadership นั้นเริ่มเข้ามาสู่สมการของเรามากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆ ก็คือว่า โดยความรู้สึกส่วนตัวพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวหรือแม่ค้าที่อยู่ในตลาดก็น่าจะมีภาวะผู้นําได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคุณสมชายเท่านั้นที่จะเป็นผู้นําพาบ้านเมืองไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน

Download PDF  , ,