CL Movie พี่มืด ประทีป อ่อนสลุง

CL Movie : พี่มืด ประทีป อ่อนสลุง ภาพยนตร์สั้นชิ้นนี้เกิดกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ (#YoungLeadership) ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ร่วมเรียนรู้กับภาคปฏิบัติการจริงด้วยการลงพื้นที่ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับ ชุมชนโคกสลุง ลพบุรี กำกับและตัดต่อโดย เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ วิภาพรรณ วงษ์สว่าง