จิตวิทยาเชิงบวกกับการทบทวนจุดเเข็งของตัวเอง

ท่ามกลางความเหนื่อยล้าเเละวุ่นวายของสถานการณ์ในปัจจุบันจะดีเเค่ไหนถ้าเรายังสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเเข็งเเกร่งเเละเต็มไปด้วยอารมณ์เชิงบวก

การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education) ระบบการศึกษาเพื่อแทนที่ระบบเดิม

มันฝรั่งล็อตใหญ่ถูกส่งไปยังโรงงานแห่งหนึ่ง มันแต่ละหัวถูกลำเลียงไปตามสายพาน เข้าสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยความเท่าเทียม ไม่มีลูกไหนได้เปรียบเสียเปรียบกัน ทั้งลำดับของการไปสู่แต่ละแผนก วิธีการที่ใช้ในแผนกนั้น ๆ ระยะเวลาในแผนกด้วยความเชื่อมั่นว่า มันฝรั่งที่เข้าสู่ขั้นตอนก่อนหน้าจะพร้อมสำหรับไปสู่ขั้นตอนถัดไป เพราะมันแต่ละหัวล้วนแต่ได้รับสิ่งต่าง ๆ เหมือนกัน ระบบการศึกษาปัจจุบันที่เราใช้กันมาแต่ดั้งเดิม ก็เช่นกัน

ครูเตรียมพร้อมอย่างไร..เมื่อการศึกษาไทยก้าวสู่ฐานสมรรถนะ

“การเรียนรู้ของผู้เรียน” หัวใจสำคัญของการศึกษา แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้กำหนดให้การศึกษาฐานสมรรถนะนั้นเป็นแนวทางในการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้เกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต โดยการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนในครั้งนี้ ครูผู้สอน หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และสนับสนุน เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเกิดสมรรถนะตามเป้าหมายที่กำหนดได้ โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของสถานศึกษา

เมื่อประเมินกันที่ข้อสอบ เด็กชายขอบจึงต้องอยู่รอบนอกตลอดไป?

ประเด็นเรื่องคุณภาพของการศึกษาไทยคือเรื่องที่สังคมต้องนำกลับมาถกกันใหม่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะเมื่อใกล้ช่วงเวลาของการสอบใหญ่ระดับชาติ การสอบวัดผลในหลายสนามทั้งใหญ่และเล็กต่างบ่งชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่เป็นไปได้ยากขึ้นสำหรับการเรียนต่อในระดับสูงเนื่องจากคะแนนกลายเป็นสิ่งสำคัญ การเรียนพิเศษนอกห้องเรียนไปจนถึงเรียนล่วงหน้าจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับครอบครัวที่มีฐานะ อย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นไม่ใช่ทุกครอบครัวจะสามารถเข้าถึงสถาบันเรียนพิเศษในปัจจุบันได้ทุกครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลเมืองใหญ่ที่อุดมไปด้วยแหล่งกวดวิชา

ประเมินอย่างไรให้ได้สมรรถนะกับเครื่องมือ Rubrics

ก่อการครูพามาทำความรู้จักกับ “การประเมินฐานสมรรถนะกับเครื่องมือ Rubrics” รูปแบบการประเมินที่เป็นการประเมินจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย เป็นเชิงบวก และหนุนเสริมสำหรับนักเรียนที่เกิดขึ้นและให้ผลในจังหวะเวลาที่เหมาะสม มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เริ่มตั้งเเต่การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียนบนพื้นฐานของสมรรถนะ ที่ต้องมองเห็นทั้งเป้าหมาย เนื้อหา เเละการกระทำที่จะเกิดขึ้น

Grow Model เเผนที่การโค้ช

ทักษะการโค้ชเพื่อครูเป็นหนึ่งในบทเรียนตลาดวิชาของก่อการครู เพื่อช่วยเสริมทักษะพื้นฐานของการโค้ชให้แก่ครู  เพราะคุณครูไม่ได้มีหน้าที่เเค่บอกสอนให้เด็กทำตามแต่เพียงอย่างเดียว แต่ครูยังมีหน้าที่ฝึกให้เด็กคิดเป็น มีทักษะชีวิตที่จะรับผิดชอบต่อตนเอง มีทักษะการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะติดตัวเด็กไปจนโต  ครูที่มีทักษะการโค้ชจะช่วยสนับสนุนให้เด็กพัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้ที่จะแสวงหาคำตอบและการตัดสินใจได้ด้วยตนเองผ่านการรับฟังและตั้งคำถามของครู

PLC ก่อการครู พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เเบ่งปัน ส่งต่อพลังใจแก่เพื่อนครู

PLC ออนไลน์ตัวห่างไกลส่งพลังใจถึงกัน อยากจะขออาสาเป็นยาวิเศษให้คุณครูได้ไหม? อาจจะไม่มีของวิเศษยิ่งใหญ่เหมือนโดเรม่อนเเต่มาเถอะ ถ้าครูรู้สึกเหนื่อยล้า คุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เหล่านี้คนเดียว ยังมีเพื่อนครูมากมายที่จะก้าวผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปด้วยกัน

การศึกษาในอนาคตกับโลกที่หมุนไวขึ้น 20 เท่า อาชีพไม่ถาวรเเละเด็กที่ต้องเก่งขึ้นสองเท่า

การศึกษาในอนาคต ในวันที่การแพร่ระบาดของโรคทวีความรุนแรง วิถีชีวิตของผู้คนต่างต้องปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขรายวัน โจทย์ของสังคมและการศึกษาที่ยังแก้ไม่ตกมายาวนาน กำลังถูกถมทับด้วยโจทย์ใหม่ ๆ ที่มี COVID-19 และวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาเร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ชวนเราทบทวนประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของสังคมโลก ตลอดจนมองย้อนมองสังคมไทย ภายใต้เงื่อนไขใหม่ที่เราต้องร่วมกันแก้ปัญหา 

ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน

หนังสือ ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน หนังสือที่บรรจงพิจารณาบทสนทนาอันผุดเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของนักวิจัยทั้ง 6 คนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนที่ร่วมงาน มิติด้านความรู้สึกนึกคิด มุมมอง บทเรียนจากการทำงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง

1 2 3 4 7