มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว: การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Ocean in a Drop: Building Inside – Out Youth Leadership มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว : การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน” โดยวิทยากรจากองค์กร Pravah ประเทศอินเดีย 19-22 ตุลาคม 2558

โครงการอบรมพื้นฐานจิตวิทยาเชิงกระบวนการ Process Work โดย ดร. จิลล์ เอมสลี

โครงการอบรมพื้นฐานจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Processwork) และภาวะการนำ ณ ปัจจุบันขณะ พัฒนาภาวะการนำที่แท้ : ให้ความเป็นผู้นำเจริญเติบโต พร้อมกับเอาชนะสิ่งกีดขวางภาวะการนำภายใน ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม – วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ ซี ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์

“เสียง” ของ “การเรียนรู้” : ถอดบทเรียนเวทีร่วมเรียนรู้ ผู้นำแห่งอนาคต

หลังจากร่วมเรียนรู้ในเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคตแล้ว ผู้เข้าร่วมได้กลับไปขับเคลื่อน ทำงานที่พื้นที่ในประเด็นทางสังคมต่างๆ พวกเขาค้นพบดวงตาใหม่ ของ “ภาวะการนำ” อย่างไรบ้าง ?

ผลงานจากโครงการ: การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ พ.ศ. 2557

ผลงานจากโครงการการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ (สิงหาคม 2557-มกราคม 2558) โดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ร่วมกับ สถาบันปวงผญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

CL Movie : ครูจิ่ว ใจใหญ่

ภาพยนตร์สั้นชิ้นนี้เกิดจากกลุ่มเครือข่าย­คนรุ่นใหม่ (#YoungLeadership) ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ร่วมเรียนรู้กับภาคปฏิบัติการจริงด้วยการล­งพื้นที่ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับ กลุ่มครูข้างถนน กำกับและตัดต่อโดย เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ วิภาพรรณ วงษ์สว่าง

CL Movie พี่มืด ประทีป อ่อนสลุง

CL Movie : พี่มืด ประทีป อ่อนสลุง ภาพยนตร์สั้นชิ้นนี้เกิดกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ (#YoungLeadership) ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ร่วมเรียนรู้กับภาคปฏิบัติการจริงด้วยการลงพื้นที่ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับ ชุมชนโคกสลุง ลพบุรี กำกับและตัดต่อโดย เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ วิภาพรรณ วงษ์สว่าง

1 2