ANNUAL REFLECTION: บันทึกเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน ปี 2557

รองศาสตราจารย์ดร.อนุชาติ พวงสำลี เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของจัดเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน (Annual reflection) ว่าจัดขึ้นในวาระที่โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้ทำงานมาจะครบหนึ่งปีเต็ม และได้เชิญผู้เข้าร่วมเวทีร่วมเรียนรู้และเครือข่ายต่างๆ มาเข้าร่วมหนึ่งเพื่อสะท้อนความคิดความรู้สึกและเกิดการใคร่ครวญ ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 8

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยเริ่มมีคำถามว่า คนรุ่นใหม่ปฏิเสธความมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงเปิดประเด็นเกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ที่ท้าทายเรื่อง”จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ใครว่า (ไม่) จำเป็น”

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7

เวทีสาธารณะโครงการผู้นำแห่งอนาคตครั้งที่ 7 หยิบยกประเด็นเรื่องคนเล็กเปลี่ยนเมืองเพราะเมืองเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ของชีวิตที่สำคัญ และมีบทบาทในการสร้างจินตนาการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากมายจึงเชิญคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมือง พื้นที่ ชุมชน เป็นเวลายาวนานจำนวน 11 คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยหวังจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจว่า คนเล็กๆ สามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้โดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอก

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 6

สรุปเวทีสาธารณะ Public Forum#6 รุ่นใหม่ ออกฤทธ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โครงการผู้นำแห่งอนาคตเชื่อในเรื่องการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต้องอาศัยผู้นำที่ทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ไม่เชื่อเรื่องการมีอัศวินขี่ม้าขาวหรือการพึ่งพิงผู้นำที่เข้มแข็งเพียงคนเดียว และพลเมืองทุกคนมีภาวะความเป็นผู้นำอยู่แล้ว

มหาวิทยาลัยเถื่อนพบคนเมือง: บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 5

โดยเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 5 โครงการฯ สนใจประเด็นการทำงานขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาจึงเชิญหัวหอกที่ทำงานด้านการศึกษาแบบสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันเปลี่ยนแปลงการศึกษาในระบบและนอกระบบ 5 คน มานำแบ่งปันประสบการณ์แรงบันดาลใจและความคิดกับผู้สนใจในวงกว้าง

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 4

การรวบรวมและแสวงหาความรู้ที่จำเป็นต่อการสร้างภาวะการนำจากทั่วโลก เป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของโครงการผู้นำแห่งอนาคต เวทีสาธารณะครั้งที่ 4 โครงการฯ จึงเชิญคุณดานาห์ โซฮาร์ (Danah Zohar) นักคิดนักเขียนระดับโลกเรื่องการเติบโตด้านใน (Spiritualdevelopment) ซึ่งเป็นมิติสำคัญต่อภาวะการนำในโลกแห่งอนาคต ไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยมาเป็นวิทยากร

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคตครั้งที่ 3 คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ: รื้อสร้างเบ้าหลอมผู้นำ ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

เวทีเสวนาผู้นำแหงอนาคต (Public Forum) ครั้งที่ ๒ เรื่อง “จิตวิญญาณผู้นำ: ก้าวใหม่ประเทศไทย”วันศุกร์ที่ ๒๙ สงหาคม๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ๑/๒ โรงแรมอสตนมักกะสัน (Eastin Hotel)

Annual Reflection 2015: เวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

เวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกันประจำปีของโครงการผู้นำแห่งอนาคต จัดขึ้นทุกช่วงปลายปี เพื่อให้เครือข่ายต่างๆ ของโครงการฯไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CL รุ่นต่างๆ เวทีสื่อรุ่นใหม่ดวงตาใหม่ หรือเวที Social Facilitator ฯลฯ ได้มาพอปะทำความรู้จักกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายพูดคุยสนทนาและใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานที่ได้ประสบมาในรอบปีเพื่อทำให้เห็นมุมมองหลากหลายที่อาจสะท้อนไปถึงงานที่ทำอยู่ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน

1 2 3 4 5 8