หลักสูตรภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น

หลักสูตรภาวะการนำเพื่อการก้าวข้าม (Leadership for Transcendence) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้าใจในภาวะการนำที่มีอยู่ในตนเองและจิตวิญญาณของตนเองอย่างลึกซึ้ง สามารถปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาอย่างเต็มที่

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ (IMPACT Challenger) ชั้น 1 (ไม่รับสมัครบุคคลภายนอก)

Leading with Intuitive Intelligence: นำด้วยญาณทัศนะ

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ นำด้วยญาณทัศนะ ซึ่งเป็นโมดูลที่หนึ่งภายใต้หลักสูตร ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ที่นำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการเข้าถึงแรงบันดาลใจและแหล่งปัญญาภายใน

1 4 5 6 7 8 11