เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 2

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน 3 ครั้ง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นการเรียนรู้  การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการสังคม โดยมีคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย  และนักประกอบการสังคม ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers หรือ บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน 3 ครั้ง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นการเรียนรู้  การสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา วิเคราะห์องค์กร อัปเดทแนวโน้มและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการทำงาน เพื่อสร้างทางเลือกโมเดลการดำเนินงาน และพัฒนากลยุทธ์การทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยมีคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย  และนักประกอบการสังคม ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers หรือ บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร

Finance Matter: เขาหาเงินเพื่อทำงานกันอย่างไร

หากคุณกำลังคิดจะปรับรูปแบบการบริหารการเงินในองค์กรของคุณ เราอยากให้คุณได้ลองศึกษาตัวอย่างรูปแบบการหาเงินขององค์กรเพื่อสังคมเหล่านี้ เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานของคุณ

Finance Matter for Social Intrapreneurs: การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการสังคม

เงินสำคัญอย่างไรกับภาคประชาสังคม? คุณเคยคิดค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการทำงานหรือไม่ ? การจัดการงบประมาณในแบบที่ทำอยู่ สามารถทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนแล้วหรือยัง ลองคิดเรื่องการเงินผ่านเครื่องมือ การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการสังคม

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1

ประเด็นการเรียนรู้  การสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา วิเคราะห์องค์กร อัปเดทแนวโน้มและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการทำงาน เพื่อสร้างทางเลือกโมเดลการดำเนินงาน และพัฒนากลยุทธ์การทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร

Social Innovation: เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม

โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

1 3 4 5 6 7 12