ประมวลการเรียนรู้: เวทีบ่มเพาะภาวการณ์นำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่

ที่ผ่านมาเมื่อนึกถึงคำว่า ผู้นำ ผู้คนมักจะนึกถึงวีรบุรุษหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม อันเป็นความหวังในการนำพาสังคมไปสู่ความเจริญ เป็นผู้แก้ไขปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่ ซึ่งเป็นมุมมองแบบกระบวนทัศน์เดิม ที่ผู้นำจะมีบทบาทในการนำเดี่ยวหรือนำแบบวีรบุรุษ

Leading with Soul Purpose: นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ

คุณเคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่า เราเกิดมาทำไม หรือเกิดมาเพื่ออะไร ถ้าคุณเคยมีคำถามคล้ายๆ แบบนี้ นั่นอาจเป็นเพราะ Purpose ของคุณกำลังส่งสัญญาณที่อยากให้คุณเปิดรับ เรียนรู้ และเริ่มต้นเดินบนเส้นทาง ภารกิจ ของคุณเอง

DREAM TEAM: ระบบในฝัน พร้อมรับทุกสถานการณ์ 

เครื่องมือออกแบบระบบทีมในฝันนี้ จะช่วยเสริมการออกแบบทีมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน มองเป้าหมาย และมีทิศทางการทำงานเป็นแบบเดียวกัน โดยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษ คือการตอบโจทย์กลยุทธการทำงานของทีม

Effective Time Management: บริหารการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพกันเถอะ

Man Hour หรือเครื่องมือสำหรับคำนวณเวลาในการทำงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับ ว่าการทำงานของเราสร้างคุณค่าได้สอดคล้องกับรายได้หรือไม่ แล้วจำนวนชั่วโมงสัมพันธ์กับรายได้ที่เราได้รับหรือเปล่า

MAN HOUR: เวลาทำงานกับรายได้สัมพันธ์กันหรือไม่

คุณนุ้ย – พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ชวนทุกคนมาลองทำกัน คือ Man Hour หรือการคำนวณเวลาในการทำงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับว่าการทำงานของเราสร้างคุณค่าได้สอดคล้องกับรายได้หรือไม่ แล้วจำนวนชั่วโมงสัมพันธ์กับรายได้ที่เราได้รับหรือเปล่า

การจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน: Preparing Team for Transition

ลับมาพบกันอีกครั้ง รอบที่ 3 กับเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ต่อเนื่องจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา ที่ชวนคนทำงานเพื่อสังคม มาคิดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้ามาย

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 2

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน 3 ครั้ง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นการเรียนรู้  การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการสังคม โดยมีคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย  และนักประกอบการสังคม ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers หรือ บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน 3 ครั้ง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นการเรียนรู้  การสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา วิเคราะห์องค์กร อัปเดทแนวโน้มและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการทำงาน เพื่อสร้างทางเลือกโมเดลการดำเนินงาน และพัฒนากลยุทธ์การทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยมีคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย  และนักประกอบการสังคม ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers หรือ บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร

Finance Matter: เขาหาเงินเพื่อทำงานกันอย่างไร

หากคุณกำลังคิดจะปรับรูปแบบการบริหารการเงินในองค์กรของคุณ เราอยากให้คุณได้ลองศึกษาตัวอย่างรูปแบบการหาเงินขององค์กรเพื่อสังคมเหล่านี้ เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานของคุณ

1 2 3 4 5 6 11