เรื่องเล่าจาก: Beach for Life

จุดเล็กของเด็กๆ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ของผู้ใหญ่ในวงกว้าง จากเด็กไปสู่ผู้ปกครอง จากผู้ปกครองไปสู่ชุมชน การเอาชนะอุปสรรคด้วยวิธีการต่างๆ ถึงแม้ว่าปัญหาตรงหน้าจะใหญ่เกินกว่าคนตัวเล็กๆ อย่างพวกเรา แต่จุดเล็กๆ หลายๆจุดก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ขวัญเชื่อเสมอว่าความแตกต่างในสังคมเป็นสิ่งดี เป็นจุดเด่นที่นำมาสร้างพลังบวกได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ก่อการครู : บ่มเพาะผู้นำทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง มินิ ม.เถื่อน

วัน เวลา สถานที่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 9 10 11 12