‘ป้าแฟ้บ’ สายซับของเหล่าเด็กๆ รักษ์เขาชะเมา

ทุกๆ กระบวนการเรียนรู้ของรักษ์เขาชะเมา ไม่ทางก็ทางหนึ่ง ความรู้เหล่านั้นต้องเชื่อมโยงกับชีวิต สังคม และระบบเชิงโครงสร้างอย่างเลี่ยงไม่ได้

“เราพาเขาไปเรียนรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ การปลูกผัก และเขาจะต้องรู้ว่า ประเด็นของ #CPTPP จะไปส่งผลต่อเรื่องเมล็ดพันธุ์อย่างไร

“เพราะฉะนั้น จากการปลูกผักในแปลง มันต้องไปกระทบเรื่องเชิงนโยบาย ซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องควรได้เรียนรู้และเชื่อมโยงเป็น”

ทุกซอกมุมของชุมชนทุ่งควายกิน เด็กๆ กลุ่มรักษ์เขาชะเมามีหรือจะไม่รู้จัก หรือถ้าถามว่า อาจารย์ปรีดี พนมยงค์, อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์, สืบ นาคะเสถียร, วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ พวกเขาเป็นใคร

นั่นก็ไม่เกินความสามารถที่เด็กๆ จะตอบได้
เพราะเด็กๆ ที่ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา – โรงเรียนโรงเล่น ต้องเรียนรู้หัวใจสำคัญ 3 เรื่อง

สิ่งที่ต้องรู้ – คือตัวตน คือบ้าน คือชุมชน คือรากเหง้า
สิ่งที่ควรรู้ – คือโลกที่แปรผัน คือเหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ และบุคคลที่สร้างคุณูปการทว่าถูกลืม
สิ่งที่อยากรู้ – คือความสนใจเฉพาะตนของเด็กๆ ไม่ว่าจะเรื่องเกษตร ไปจนถึงตัดต่อภาพยนตร์

“ถ้าถามว่างานของรักษ์เขาชะเมาคืออะไรบ้าง เราตอบไม่ได้ เพราะทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของเด็ก มันก็คือภารกิจในการทำงานของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา”

 , , ,