To Be A Better Teacher- เป็นครูคนใหม่ด้วยวิจัยในชั้นเรียน

“ทุกการสอนไม่มีความสมบูรณ์ ล้วนมีจุดด่างพร้อยเป็นธรรมดา บางครั้งจุดด่างพร้อยนั้นก็สร้างวันที่ล้มเหลวในความรู้สึกเรา แต่บางอย่างในตัวเราบอกว่า นี่คือสิ่งที่เราต้องข้ามไปให้ได้ วันที่เราก้าวข้ามอะไรบางอย่างได้ วันนั้นเราจะเป็นครูที่ดีขึ้น”