ก่อการครู : บ่มเพาะผู้นำทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง มินิ ม.เถื่อน

วัน เวลา สถานที่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรม

[row] [span12] [content_box full_width=”yes”] [title_box title=”upcoming events”] [posts_grid columns=”1″ rows=”1″ order_by=”date” order=”DESC” thumb_width=”370″ thumb_height=”370″ meta=”no” excerpt_count=”20″ link=”yes” category=”Upcoming event” custom_class=”recent-events”]   [/content_box] [spacer] [title_box title=”recent events”] [posts_grid columns=”3″ rows=”1″ order_by=”date” order=”DESC” thumb_width=”370″ thumb_height=”370″ meta=”no” excerpt_count=”20″ link=”yes” category=”Recent Events” custom_class=”most-discus”] [spacer] [/span12] [/row]

1 21 22 23