มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว: การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Ocean in a Drop: Building Inside – Out Youth Leadership มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว : การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน” โดยวิทยากรจากองค์กร Pravah ประเทศอินเดีย 19-22 ตุลาคม 2558

โครงการอบรมพื้นฐานจิตวิทยาเชิงกระบวนการ Process Work โดย ดร. จิลล์ เอมสลี

โครงการอบรมพื้นฐานจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Processwork) และภาวะการนำ ณ ปัจจุบันขณะ พัฒนาภาวะการนำที่แท้ : ให้ความเป็นผู้นำเจริญเติบโต พร้อมกับเอาชนะสิ่งกีดขวางภาวะการนำภายใน ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม – วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ ซี ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์

“เสียง” ของ “การเรียนรู้” : ถอดบทเรียนเวทีร่วมเรียนรู้ ผู้นำแห่งอนาคต

หลังจากร่วมเรียนรู้ในเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคตแล้ว ผู้เข้าร่วมได้กลับไปขับเคลื่อน ทำงานที่พื้นที่ในประเด็นทางสังคมต่างๆ พวกเขาค้นพบดวงตาใหม่ ของ “ภาวะการนำ” อย่างไรบ้าง ?

นารี เจริญผลพิริยะ: แด่หัวใจทุกดวง

สื่อในโครงการการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ เรื่องเล่าและภาพลายเส้น เรื่อง แด่หัวใจทุกดวง คนต้นเรื่อง นารี เจริญผลพิริยะ ผู้ใช้หัวใจ ความห่วงใย กับความรู้เรื่องสันติภาพ สันติวิธี และการเป็นนักจัดกระบวนการ ลงไปทำงาน “เยียวยา” ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อจากความรุนแรง ผู้หญิงที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จากความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่เหตุการณ์กรือเซะ ตากใบ จนถึงปัจจุบัน คนเล่าเรื่อง น.ส.เมธิรา อินทร์สวาท โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่”

The White Room: การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่

สื่อจากโครงการ การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ งานเขียนและภาพวาดลายเส้น เรื่อง The White Room คนต้นเรื่อง The White Room โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การกุศลแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส คนเล่าเรื่อง พิระดา ธรรมวีระพงษ์ โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่” (สิงหาคม 2557-มกราคม 2558) โดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ร่วมกับ สถาบันปวงผญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ผลงานจากโครงการ: การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ พ.ศ. 2557

ผลงานจากโครงการการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ (สิงหาคม 2557-มกราคม 2558) โดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ร่วมกับ สถาบันปวงผญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

1 2 3 4 23