อุปสรรค ความงาม และการเดินทางของ ‘รถพุ่มพวงชวนเรียนรู้’

ถอดบทเรียนการเดินทางของ รถพุ่มพวงชวนเรียนรู้ จาก 5 โรงเรียนด้วยกันคือ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนนาขนวน  จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ประกาศรายชื่อครูแกนนำรุ่น 3: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้

ประกาศผลการคัดเลือก ครูแกนนำรุ่น 3 จำนวน 130 ท่าน ที่จะได้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงไปกับคุณครูที่ต้องการเติมไฟให้ตนเอง และอยากจุดประกายไฟการเรียนรู้ให้ผู้อื่น

Dialogue: สื่อสารและรับฟังอย่างมีคุณภาพ เพื่อการเติบโตทางภาวะผู้นำ

เราไม่อาจสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ได้ หากในความสัมพันธ์นั้น ๆ เรายังไม่สามารถเปิดใจรับรู้ เชื่อมโยงกันได้อย่างเท่าเทียม การสื่อสารและรับฟังอย่างมีคุณภาพ สุนทรียสนทนา ตามหลักการของเดวิด โบห์ม

เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่

บ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่ หนึ่งในภารกิจหลักของโครงการผู้นำแห่งอนาคต คือ การพัฒนาสภาวะการเป็น ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ ที่มีจิตวิญญาณและมีหัวใจของความเป็นมนุษย์

Intuition: ญาณทัศนะ ตอนที่ 2

หลังจากทำความเข้าใจกับญาณทัศนะไปบ้างแล้ว หลายคนคงมีคำถามว่าแล้วเราจะเข้าถึงญาณทัศนะได้อย่างไร? เพื่อให้เจอหนทางที่สะท้อนให้เราไปต่อได้ การเปิดรับญาณทัศนะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คืออยู่ในความเงียบ สดับฟัง และ แสดงออก

Intuition: ญาณทัศนะ ตอนที่ 1

มนุษย์ประกอบด้วย 2 สภาวะ ได้แก่ ด้านที่เป็น สสารหรือวัตถุ คือกาย และด้านที่เป็น พลังงานหรือคลื่นความสั่นสะเทือน คือญาณทัศนะ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูที่เปิดเข้าไปรับรู้ความจริงภายในตัวเรา รับรู้คลื่นความสะเทือนที่เกิดขึ้น

1 2 3 23