การประชุมปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายก่อการครู

การประชุมปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายก่อการครู

วันที่ 18 กันยายน 2561

ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คุณเคยลองนึกเล่น ๆ ไหมว่า ถ้าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยได้ คุณจะทำอะไร?

เราเริ่มก่อการแล้ว...ก่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการก่อการครู โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้ร่วมเสวนากับกลุ่มผู้มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทย ทั้งครูและอาจารย์ในระบบระดับชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา และคนทำงานสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกันว่าจากต้นทุนทางความรู้ ความคิด และโมเดลในการทำงานต่าง ๆ ที่แต่ละคนพัฒนามา เขาจะสามารถนำมาหนุนเสริมการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้เป็นไปดังภาพฝันที่สังคมต้องการได้อย่างไรบ้าง ซึ่งในขั้นแรกทุกฝ่ายต่างทำความรู้จัก แชร์การทำงาน และบอกเล่าความต้องการแก่กันและกัน เพื่อแต่ละคนในชุมชนจะนำกลับไปขบคิดพัฒนาแผนการทำงานหนุนเสริมกันต่อไป

“คุณพฤหัส พหลกุลบุตร” มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (Makhampom) หนึ่งในผู้จัดงานร่วมกับ โครงการก่อการครู โครงการผู้นำแห่งอนาคต และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) ได้อธิบายถึงการจัดงานว่า “การจัดเวทีนี้มาจากความต้องการของ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะ LSEd ว่า อยากให้คนรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องการศึกษาซึ่งอาจมีโมเดลเก๋ ๆ ได้เจอกับครูที่เป็นเจ้าของปัญหาจริง ๆ เพราะที่ผ่านมาคนทั้ง 2 กลุ่มนี้แทบไม่เคยได้เจอกัน เราจึงจัดเป็นเวที Round Table เพื่อให้คนต่างองค์กรและต่างบริบทการทำงานได้มาทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้ง มากกว่าการรู้จักกันทางช่องทางออนไลน์ เพื่อที่จะได้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และหนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยส่วนตัวพี่เองก็สนใจนิเวศการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่มีนอกเหนือไปกว่าตัวละครเก่า ครู กระทรวง พี่รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่พอ คนที่ขยับการทำงานอยู่รอบนอกมีบทบาทสำคัญในการทำงานเจ๋ง ๆ เยอะเลย ถ้ามันมีวิธีการ มีแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงใหม่ ก็น่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนโมเดลเหล่านั้นให้ไปไกลยิ่งขึ้นอีก”


เวทีนี้เป็นเพียงเวทีเริ่มต้นเปิดชุมชนในการก่อการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทย และชุมชนนี้ยังต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะมีอาชีพประจำอะไร ขอเพียงคุณมีแนวคิด มีความมั่นใจ ในการจะขับเคลื่อนงาน การก่อการนี้จะเป็นอีกหนึ่งการขยับเขยื้อนของสังคมที่ “ประชาชน” หรือ “ผู้นำร่วม (Collective Leadership)” ลุกขึ้นมาทำให้ตระหนักว่า เราสามารถมีส่วนทำให้การศึกษาไทยตอบโจทย์ความต้องการของสังคม


ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook โครงการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future และ ก่อการครู

-- รายนามองค์กรของผู้เข้าร่วมก่อการในครั้งนี้ --

#คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
#โครงการผู้นำแห่งอนาคต
#ก่อการครู
#มูลนิธิสยามกัมมาจล
#สถาบันพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#เถื่อนเกม
#BlackBox
#สถาบันรามจิตติ
#โรงเรียนสมุทรปราการ
#โรงเรียนวัดบางขวาก
#โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
#โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี
#โรงเรียนเชียงคำวิทยาลัย สพม. ๓๖
#โรงเรียนประทีปศาสน์
#โรงพยาบาลศิริราช
#DreamHub
#EdWingsEducation
#Inskru
#LifeEducation
#NewSpirit
#SaturdaySchool
#TeachForThailand
#Vonder
#Butterscotch
#มหาวิทยาลัยแห่งความรักและธรรมชาติ
#echo
#หัวใจถ่ายภาพ
#มหาลัย3นาที
#มูลนิธิสื่อชาวบ้าน
#LearnEducation
#CampHub
#achieve
#ReadySetGame
#DeschoolingGame


------------------------------------------------------

การประชุมปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายก่อการครู ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 18 กันยายน 2561

#โครงการผู้นำแห่งอนาคต
#LSEd
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
#ก่อการครู
#ก่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

No Comments Yet.

Leave a comment