Leading with Soul Purpose : นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ

  • Vikram (1)
  • Vikram (3)
  • Vikram (4)
  • VIKRAM-01-01
  • Vikram (5)
  • Vikram (6)
  • Vikram (7)
  • Vikram (8)
  • Vikram (9)

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีขยับเข้าใกล้ความเสมือนจริง
กับสิ่งมีชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ

.

สิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ก็ขยับไปทำงานกับสภาวะภายใน
ทางจิต สติ และปัญญา มากขึ้นเช่นกัน

 

เกิดมา...ทำไม ? (What is your Purpose?)

คุณเคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่า...เราเกิดมาทำไม หรือเกิดมาเพื่ออะไร ถ้าคุณเคยมีคำถามคล้ายๆ แบบนี้ นั่นอาจเป็นเพราะ ‘Purpose’ ของคุณกำลังส่งสัญญาณที่อยากให้คุณเปิดรับ เรียนรู้ และเริ่มต้นเดินบนเส้นทาง ‘ภารกิจ’ ของคุณเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ในโมดูลที่ 3 "นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose)" จึงชักชวนผู้นำรุ่นใหม่จากหลายภาคส่วนมาร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ ที่จะช่วยนำทางชีวิตและการทำงานให้ข้ามพ้นข้อจำกัดหรืออุปสรรค และนำไปสู่การเป็นผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมและโลกใบนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ‘Mr.Vikram Bhatt, PCC’ (และคณะ) จากประเทศอินเดีย ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Leadership that Works องค์กรที่มุ่งสร้าง ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ ผ่านกระบวนการโคชมาเป็นวิทยาการ

วันแรกของการอบรมเป็นการแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้จักกับ Purpose ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง จะเป็นเรื่อง ‘อะไรก็ได้’ ที่ผุดขึ้นมาในความคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ บางคนโชคดีที่ชีวิตอาจกำลังอยู่ในเส้นทาง Purpose ของตัวเองแล้ว แต่อีกหลายคนที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อนที่คอยรับฟังจะเป็นฝ่ายช่วยมองหาว่า ‘เรื่องราวเหล่านั้น’ ถูกปิดกั้นด้วยอะไร ทำไมจึงไปไม่ถึงเป้าหมาย

เพราะการผลัดกันเล่าเรื่องที่ผุดขึ้นมาในความคิด เป็นการช่วยกันมองหา Purpose ซึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรากำลังทำ หรืออยากจะทำ เป็นดั่ง ‘รูปแบบ’ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นว่าจริงๆ แล้ว Purpose  คือสิ่งที่อยู่ภายในตัวทุกคน เป็นครูคนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตเราและสอนเราให้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง แต่บางครั้งเราอาจ ‘ไม่เคยรับรู้’ หรือ ‘รับรู้ แต่ไม่มั่นใจ’ ถึงการมีอยู่ หรือแม้กระทั่งรับรู้แล้วและลงมือทำตามอยู่อย่าง ‘โดดเดี่ยว’

ส่วนที่เราต้องค้นหาว่าการกระทำของเรานั้นถูก ‘ปิดกั้น’ ด้วยอะไร ก็เพื่อช่วยยืนยันว่า หากเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่บน Purpose  แล้วก็ย่อมจะต้องพบผ่านการเรียนรู้ทั้งความสุข ความเจ็บปวด หรือผิดพลาดอยู่บ้างแน่นอน

เมื่อผู้เข้าร่วมอบรมค่อย ๆ รู้จัก Purpose วิทยากรจึงชวนให้ระลึกถึงช่วงชีวิตต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็กเพื่อรับรู้ถึง Purpose ที่อาจจะเคยส่งสัญญาณมาถึงเราก่อนหน้านี้ แล้วสัมผัสกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทั้งเบิกบาน ตื้นตัน หวาดกลัว หรือความกังวล ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ Purpose ของตัวเอง

ในวันที่สอง คุณ Vikram พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปรู้จักกับ ‘Hero Journey’ หรือเส้นทางการเดินทางของมนุษย์ 12 ขั้น ที่ลงมือทำตาม Purpose เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ส่วนรวม เปรียบได้กับการเดินทางของฮีโร่ที่ออกไปทำภารกิจเพื่อโลก เฉกเช่นเดียวกับตัวละคร Frodo Baggins ในภาพยนตร์ The Lord of The Ring ที่มีภารกิจเป็นการออกเดินทางเพื่อนำแหวนแห่งอำนาจไปทำลายยังดินแดนห่างไกล ซึ่งกว่าจะถึงจุดหมาย เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคและศัตรูนั่นเอง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองทบทวนถึงเส้นทางชีวิตของตัวเองว่าในปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นใดของ Hero Journey แล้วในเส้นทางนั้นมี ‘เพื่อนร่วมทาง’ เป็นใคร ซึ่งใน Hero Journey นั้นจะมีทั้งเพื่อนฝั่งที่เป็น ‘มิตร’ ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบครู คนแปลกหน้า หรือหนังสือเล่มใดก็ได้ที่เข้ามาบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นใช่และให้เดินหน้าต่อ ส่วนเพื่อนฝั่งที่เป็น ‘ศัตรู’ ก็อาจจะมาในรูปแบบเหตุการณ์เลวร้าย บุคคลแวดล้อมที่คอยวิพากษ์วิจารณ์ หรือเสียงภายในตัวเองที่คอยห้ามและฉุดรั้ง ในขั้นตอนนี้จะช่วยให้พบ Purpose  ของเพื่อนร่วมทางที่มาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหาทางปล่อยวางด้านลบ และเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองจากแรงด้านบวกต่อไป

วันสุดท้ายของการอบรม คุณ Vikram ชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมสัมผัสถึงความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง เพื่อรับรู้ตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยการเปล่งเสียง ก้าวพ้นจากกรอบของภาษาและความคิด และก่อนการอบรมครั้งนี้จะปิดฉากลง ทุกคนต่างได้ลองกำหนดแนวทางที่จะลงมือกระทำตาม Purpose ของตัวเองเมื่อกลับไปสู่ชีวิตจริงหลังการอบรม การกำหนดลมหายใจเพื่อสร้างพลังใจด้วยการปลดปล่อยอุปสรรค ความกังวลทั้งหมดออกมากับลมหายใจออก และเปิดรับสิ่งดี ๆ เข้าไปกับลมหายใจเข้า

3 วันของการเรียนรู้เรื่อง 'Soul Purpose' หรือ 'เป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ' เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นพบ รู้จัก และยอมรับ Purpose ที่มีอยู่ของตัวเองเท่านั้น บางคนมี Purpose ที่ยิ่งใหญ่ บางคนมี Purpose เพื่อส่วนรวม หรือบางคนอาจจะมี Purpose เล็ก ๆ ที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับคนรอบตัว หลังจากนี้คือการดำเนินไปตามวิถีทางของแต่ละคนที่จะบ่มเพาะจิตวิญญาณภายใน และพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา เพื่อพาตัวเองก้าวบนเส้นทาง Hero Journey หรือการเดินทางเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองต่อไป

No Comments Yet.

Leave a comment