“MAN HOUR”  เวลาทำงานกับรายได้สัมพันธ์กันหรือไม่ ?

“MAN HOUR”
เวลาทำงานกับรายได้สัมพันธ์กันหรือไม่ ?
------------------------------------------

เครื่องมือแรกที่ “คุณคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ (นุ้ย)” ชวนทุกคนมาลองทำกัน คือ “Man Hour” หรือ “การคำนวณเวลาในการทำงาน” เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับ “รายได้ที่ได้รับ” ว่าการทำงานของเราสร้างคุณค่าได้สอดคล้องกับรายได้หรือไม่ ? แล้ว..จำนวนชั่วโมงสัมพันธ์กับรายได้ที่เราได้รับหรือเปล่า ?
.
ทั้งนี้เมื่อได้คำตอบของตัวเองแล้ว จึงถึงขั้นที่จะต้องคิดต่อว่า แล้วเราจะจัดการบริหารเวลาของเราให้คุ้มค่ามากที่สุดอย่างไรดี (Effective Time Management) … ติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ในวันต่อ ๆ ไปค่ะ
------------------------------------------

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 3
.
หัวข้อ "การจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Preparing Team for Transition)"
.
1 – 3 มีนาคม 2561

No Comments Yet.

Leave a comment