สรุปเวทีการเรียนรู้: โครงการสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม

สรุปเวทีการเรียนรู้ “โครงการสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม” จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต และสถาบันการบริหารและจิตวิทยา วันที่ 3-6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ สามพราน จ.นครปฐม

 ,