อย่าหาว่าครูสอน: ตอน อย่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อผิดๆ

“เราใช้เดทตอลมาเช็ดแผลได้ไหม เอาแอลกอฮอล์มาแช่ผ้าได้ไหมไปจนถึงสารที่เราใช้แต่ละอย่างนั้น เราควรจะต้องระวังอะไรบ้าง เช่น ข่าวที่แชร์กันมันจริงไหม หรือสุดท้ายกลายเป็นเฟคนิวส์”

การแพร่ระบาดของ COVID-19 เราระดมกว้านซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ แบบ “คว้าไว้ก่อน” คำถามคือ เรารู้จักสารฆ่าเชื้อในชีวิตประจำวันมากน้อยขนาดไหน แล้ววิธีการใช้สารฆ่าเชื้อนั้น ผิดหรือถูก

ถูกก็ดีไป แต่ถ้าผิด คือ ความเสี่ยงถึงชีวิต

วิชาเคมีออนไลน์กับ ครูนัท – ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ จึงชวนสำรวจสารพัดน้ำยาฆ่าเชื้อในบ้าน เพื่อทำความเข้าใจส่วนประกอบของน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ ผ่านโครงสร้างทางเคมี ไม่ว่าจะแอลกอฮอล์แบบน้ำและแบบเจล เดตตอล ไฮเตอร์แช่ผ้า ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไม่ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างผิดๆ

 , , ,