ข่าวสาร/กิจกรรม

upcoming events

 

recent events

 • นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence)

  หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 (Leadership for Transcendence) โมดูลที่ 2 : นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) วันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 …

  Read more
 • การประชุมปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายก่อการครู

  การประชุมปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายก่อการครู วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณเคยลองนึกเล่น ๆ ไหมว่า ถ้าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยได้ คุณจะทำอะไร? เราเริ่มก่อการแล้ว...ก่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา…

  Read more
 • ประมวลการเรียนรู้จาก เวทีบ่มเพาะภาวการณ์นำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่ (YL#5)

  ประมวลการเรียนรู้จาก “เวทีบ่มเพาะภาวการณ์นำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่ (Collective Leadership for Young Active Citizen)” วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561   ที่ผ่านมาเมื่อนึกถึงคำว่า “ผู้นำ (Leader)” ผู้คนมักจะนึกถึงวีรบุรุษหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม อันเป็นความหวังในการนำพาสังคมไปสู่ความเจริญ…

  Read more