เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561

ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ (IMPACT Challenger) ชั้น 1

(ไม่รับสมัครบุคคลภายนอก)