หลักสูตรการอบรมโมดูลที่ 1 ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น