มหาวิทยาลัยเถื่อนพบคนเมือง: บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 5

สรุปเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่5 “มหาวิทยาลัยเถื่อนพบคนเมือง” วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 301 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวทีสาธารณะของโครงการผู้นำแห่งอนาคต เป็นเครื่องมือการสื่อสารกับสาธารณะ โดยหยิบยกประเด็นร่วมสมัย เป็นความพยายามอย่างหนึ่งของโครงการฯ ที่จะเปิดมุมมองเรื่องผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งหมายถึงผู้นำที่เป็นคนเล็กคนน้อยและการทำงานร่วมกันว่า เป็นความหวังที่จะทำให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมากกว่าผู้นำแบบอัศวินม้าขาวเหมือนในอดีต

โดยเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 5 โครงการฯ สนใจประเด็นการทำงานขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาจึงเชิญหัวหอกที่ทำงานด้านการศึกษาแบบสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันเปลี่ยนแปลงการศึกษาในระบบและนอกระบบ 5 คน มานำแบ่งปันประสบการณ์แรงบันดาลใจและความคิดกับผู้สนใจในวงกว้าง ได้แก่ รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษาและผู้จัดการโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา คุณวิชิตพล ผลโภค คนรุ่นใหม่ผู้บริหารโครงการทีชฟอร์ไทยแลนด์ (TeachforThailand) ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด ผู้พยายามกลับทางวิชาเศรษฐศาสตร์ให้มีชีวิต จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณพฤหัส พหลกุลบุตร อธิการบดี มหา’ลัยเถื่อน และ ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ผู้จัดการมูลนิธิโลกสีเขียว ผู้บุกเบิกเครื่องมือการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นนักสืบสายน้ำ นักสืบสายลม เพราะเชื่อว่ามนุษย์สร้างความรู้ได้เอง

Download PDF  , , , , ,