คนเล็ก เปลี่ยนเมือง: D.I.Y.

คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y. เวทีเสวนาสาธารณะผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร #โครงการผู้นำแห่งอนาคต

 ,