• เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 2

    การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ (IMPACT Challenger) ชั้น 1 (ไม่รับสมัครบุคคลภายนอก)

  • แนะนำโครงการ

      “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” กำเนิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาผู้นำและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ ที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันทางสังคม มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ยากลำบาก และมีพลังนำพาสังคมให้ฟื้นตัวกลับสู่ความปกติสุขอย่างรวดเร็วและมั่นคง (Resilient Society)

  • คณะทำงาน

    รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ผู้อำนวยการโครงการ คณะทำงานทั้งหมด

คลังความรู้

All

what we do

623

ภาคีเครือข่าย

คน

137

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

คน

22

หนังสือ

เล่ม

23

เวทีการเรียนรู้

เวที

ข่าวสารและกิจกรรม

All Event

โทรศัพท์ 02-4415222
โทรศัพท์สาร 02-4415223
เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ชั้น 4 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม