ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

Annual Symposium and Reflection

14 มีนาคม 2560

งานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน
Annual Symposium and Reflection 
ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ.2560
ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 1 - 2 
อาคาร D สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ

ช่องทางการลงทะเบียน
๐ email : ThailandLeadershipReflection@gmail.com 
๐ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/YtJjnn

หรือสอบถามเพิ่มเติม 081-9120213 หรือ 089-7598203

รายละเอียดและกำหนดการ 
http://gg.gg/AnnualSymposiumandReflection

จัดโดย 
๐ โครงการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future
๐ Faculty of Learning Sciences and Education - Thammasat University
๐ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
๐ ALL RIGHT Corp.


Tagged