ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

ข่าวสาร/กิจกรรม

 ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบ Edge Walking Leadership

15 มี.ค. 2560

หลักสูตรภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น Leadership for Transcendence โมดูลที่ 1

Annual Symposium and Reflection

14 มี.ค. 2560

งานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

สมัครงานตำแหน่ง : ผู้ประสานงานวิชาการ

15 ก.พ. 2560

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเปิดรับตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ

Leadership for Transcendence Workshop

23 พ.ย. 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น Leadership for Transcendence

เสวนาสาธารณะครั้งที่ 9

05 ก.ย. 2559

“Empowering School Leaders: Lessons on educational leadership from New Zealand”

เวทีสื่อสารสาธารณะ (Public Forum) ครั้งที่ ๘ เสวนาผู้นำแห่งอนาคต

17 ก.ค. 2559

หน้าลงทะเบียน เข้าร่วมงานเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 8

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานทั่วไป

14 ก.ค. 2559

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ประกาศหาเพื่อนร่วมงานคนใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การอบรมจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Process Work) :  หยั่งรากความสัมพันธ์ โอบกอดความหลากหลาย  ในครอบครัว ชุมชนและโลก

22 ธ.ค. 2558

การอบรมจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Process Work) : หยั่งรากความสัมพันธ์ โอบกอดความหลากหลาย ในครอบครัว ชุมชนและโลก

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ๑ ตำแหน่ง

19 พ.ย. 2558

โครงการผู้นำแห่งอนาคต รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ๑ ตำแหน่ง

 สื่อรุ่นใหม่ - ดวงตาใหม่ : ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ (ภาคใต้/กลาง/ตะวันออกและตะวันตก)

01 ก.ย. 2558

ขอเชิญคนรุ่นใหม่สนใจทำสื่อเพื่อท้องถิ่นเข้าอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อรุ่นใหม่ - ดวงตาใหม่ : ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ (ภาคใต้/กลาง/ตะวันออกและตะวันตก)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Ocean in a Drop : Building Inside–Out Youth Leadership

01 ก.ย. 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว : การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน

สื่อรุ่นใหม่ - ดวงตาใหม่ : ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ)

24 ก.ค. 2558

ขอเชิญคนรุ่นใหม่สนใจทำสื่อเพื่อท้องถิ่นเข้าอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อรุ่นใหม่ - ดวงตาใหม่ : ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ)

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ ๗  ในประเด็น “คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y”

15 ก.ค. 2558

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ ๗ ในประเด็น “คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y”

 “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย : แรงบันดาลใจคนไทยร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม”

22 มิ.ย. 2558

ปาฐกถา “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย : แรงบันดาลใจคนไทยร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม” ในงานเปิดตัวโครงการ ‪#‎ปลุกพลังเปลี่ยนไทย‬ ‪#‎InspiringThailand‬ โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี

รุ่นใหม่ออกฤทธิ์ : คิด - ทำ - เปลี่ยน

19 มิ.ย. 2558

รุ่นใหม่ออกฤทธิ์ : คิด - ทำ - เปลี่ยน

เวทีการเรียนรู้ครั้งที่1 ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation)

16 พ.ค 2558

เวทีการเรียนรู้ครั้งที่1 ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) 13-16 พ.ค.58

โครงการภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม  (Leadership for Social Facilitation)

10 เม.ย 2558

โครงการผู้นำแห่งอนาคตจัดงานแนะนำโครงการ “ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม” (Leadership for Social Facilitation)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์

25 มี.ค. 2558

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 12 อัตรา ไม่จำกัดสาขา วันนี้ถึง 30 เมษายน 2558

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เขียนถึง หนังสือผู้นำระนาดทุ้ม

13 มี.ค. 2558

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เขียนถึง หนังสือผู้นำระนาดทุ้ม

“มหาลัยเถื่อน พบคนเมือง”

10 มี.ค. 2558

เปิดลงทะเบียน “มหาลัยเถื่อน พบคนเมือง” เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต (Leadership for the Future Forum) ครั้งที่ ๕

โครงการผู้นำแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

03 มี.ค. 2558

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘