ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

ติดต่อเรา

โครงการผู้นำแห่งอนาคต : Leadership for the Future

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ชั้น 4 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-4415222

โทรศัพท์สาร 02-4415223

อีเมล collectivelff@gmail.com

ช่องทางติดต่อ